ict-events

Dogadjaji

Projekat ”Podrska Konkurentnosti Kosovskog IKT Sektoraimplementirace menadgment strateske i profesionalne dogadjaje sa ciljem  podrska izvoznih kapaciteta Kosovskih ICT biznesa kao i povecanje saradjivanja izmedju kosovskih ICT biznesa sa domacim i medjunarodnim poslovnih partnera.    

Ovi dogadjaji se smatraju da budu kljucne mogucnosti za targetiranu grupu, u ostvaranju posebnih mogucnosti za interakcije sa publikom direktno i indirektno kao i preko asistiranje na ostvaranju saradjivanja sa ucesnicima, prema temama dogadjaja.