Implementuar nga Weglobal

Weglobal si lider i konsorciumit është një kompani ndërkombëtare e konsulencës, me një rritje të 20-fishuar përgjatë 10 viteve të kaluara. Që nga 31/12/2019, ne jemi në TOP 3 EuropeAid Kontraktorët në EU. Zyra jonë në Milan vepron si zyra jonë qendrore; zyra jonë në Ankara është hub-i ynë operacional; zyra jonë në Beograd mbulon projektet tona në regjionin  e Balkanit; zyra jonë në Londër mbulon agjencitë zhvillimore të UK. Dhe zyra jonë në New Jersey, SHBA, është selia e BD Consultancy Group.

Weglobal me sukses ka Implementuar një projekt të ngjashëm të EU në Turqi “Capacity development of employees and employers via information and communication technologies (ICT)” në 2018

European Projects Management Ltd – EPM është një kompani konsulence nga Latvia që ofron shërbime të AT në shumë fusha, kryesisht në lidhje me trainimet dhe rritjen e konkurrueshmërisë së NVM-ve.  EPM ka një përvojë të gjatë me institucionet publike nga Latvia, në veanti me Ministrinë e Ekonomisë.

Prishtina REA themelohet të ofroj shërbime konsulence profesionale dhe efektive sikurse shërbime bzinesore trainimi për NVM e ndërmarrës, institucione qeveritare lokale e qendrore në Kosovë dhe si promovues i zhvillimit Ekonomik. Prishtina REA  është partner për Kosovë i COSME EEN